Środowiska lewackie i LBGT przypuszczają dziś atak na Rodzinę. Do wielu szkół ma być wprowadzony homoseksualizm i inne formy dewiacji w postaci tzw. „seks-edukacji”. Już dziś nasze dzieci są indoktrynowane ideologią gender we własnych środowiskach, w systemie nauki szkolnej, w środkach masowego przekazu, czy w mediach społecznościowych. Coraz częściej słyszymy, że środowiska LBGT domagają się zrównania praw par homoseksualnych z małżeństwami i możliwości adoptowania dzieci.  Celem takich działań jest:

– rozbicie podstawowej komórki społecznej, jaką jest Rodzina,

– pozbawienie rodziców możliwości wychowywania swoich dzieci zgodnie z nauką społeczną kościoła katolickiego,

– pozbawienie Polaków tożsamości narodowej,

– odejście od wiary i kościoła katolickiego,

– walka z patriotyzmem i postawami propolskimi.

Dlatego Polska Rodzina wymaga dziś szczególnej ochrony i obrony ze strony władz państwowych, Kościoła, organizacji społecznych i pozarządowych, a przede wszystkim nas Polaków.

Inicjatywa „SOS dla Polskiej Rodziny” to odpowiedź na ideologię gender i jej konsekwencjami. Jest ona ponadpartyjna, katolicka, społeczna, otwarta na wszystkie środowiska chroniące Rodzinę i nasze dzieci. Zainicjowana została przez Rodzinę Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w „SOS dla Polskiej Rodziny” poprzez:

– organizację spotkań we własnych miejscowościach,

– zrzeszanie się w grupy i organizacje, które chronią nasze rodziny,

– udział w inicjatywach podejmowanych przez środowiska broniące Rodzin i dzieci,

– kolportaż materiałów, które bronią Rodziny i dzieci.

Zachęcamy do kontaktu.

email. kontakt@sosdlapolskiejrodziny.pl

tel. 502 227 746

Przyłączmy się, nie bądźmy obojętni, chrońmy Rodzinę i dzieci.