W najbliższą sobotę 18.05.2019 od godz. 13:00 rozpocznie się pikieta pod Radą Miasta Gdańska na „99 lecie urodzin św. Jana Pawła II”.  
Będziemy prosić Świętego Jana Pawła II o potrzebne łaski dla Polski w obronie przed zalewem globalnej rewolucji seksualnej, żądać od władz miasta ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją (Art.72.1 Konstytucji RP) oraz poszanowania nauki Świętego Jana Pawła II – wielkiego autorytetu, obrońcy życia i Rodziny. 
Żądamy wycofania ze szkół warsztatów Zdrovve Love! Program promuje ideologię gender-queer w tym homoseksualizm, manipuluje młodzieżą, zachęcając do ryzykownych zachowań. Zajęcia zostały opracowane zgodnie z propedofilnymi Standardami edukacji seksualnej wg. WHO dla Europy.  
Zapraszamy wszystkich do wyrażenia protestu ale również do modlitwy dziękczynnej za Papieża Polaka oraz w intencji przyszłości Polski. 
 
Organizatorzy wydarzenia: 
– Joanna Cabaj – Radna Miasta Gdańska
– Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk  
Polecamy również stronę: