W sobotnie popołudnie 4 maja 2019 roku w Tomaszowie Lubelskim i Krasnobrodzie odbyły się spotkania z poseł na Sejm RP Elżbietą Kruk, Andrzejem Jaworskim, Przewodniczącym Rady Instytutu „Pamięć i Tożsamość” oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego Michałem Mulawą. To kolejne miejsca, które odwiedziła inicjatywa „SOS dla Polskiej Rodziny”.

Niezbędne jest podjęcie działań, które powstrzymają promocję ideologii LGBT i gender oraz zabezpieczą polskie dzieci i rodziny przez niezwykle szkodliwym jej wpływem – powiedział Andrzej Jaworski Przewodniczący Rady Instytutu Pamięć i Tożsamość.

Inicjatywa „SOS dla Polskiej Rodziny” to odpowiedź na ideologię gender i jej konsekwencjami. Jest ona ponadpartyjna, katolicka, społeczna, otwarta na wszystkie środowiska chroniące rodzinę i nasze dzieci. Zainicjowana została przez Rodzinę Radia Maryja i Telewizji Trwam.

W chwili obecnej mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na chrześcijańskie wartości, polską rodziną, a co najgorsze w szczególności atak ten wymierzony jest w nasze dzieci, jako najbardziej bezbronną grupę odbiorców, dlatego też potrzebna jest katolicka kontrrewolucja, która powstrzyma ten atak. W ostatnich dniach w szczególności byliśmy świadkami politycznego ataku na Kościół Katolicki, wymierzony w dzień szczególny dla wszystkich katolików w Polsce, święto Najświętszej Marii Panny – 3 maja. Dlatego też konieczne jest zdecydowane przeciwstawienie się takim działaniom – powiedziała Elżbieta Kruk poseł na Sejm RP.

Miejsce spotkań inicjatywy „SOS dla Polskiej Rodziny” jest szczególnie, bowiem Sejmik Województwa Lubelskiego z inicjatywy poseł na Sejm RP Elżbiety Kruk wyraził sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promocję działań i ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych. Za stanowiskiem, które wnieśli radni PiS-u głosowała też część opozycji. 24 radnych opowiedziało się za dokumentem, 3 było przeciw, natomiast 4 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Apelujemy do polskich samorządowców, aby wzorem Sejmiku Województwa Lubelskiego przystąpili do akcji przeciwdziałającej promowaniu ideologii LGBT, w szczególności w wymierzonej w dzieci i młodzież – powiedział Michał Mulawa Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Uczestnicy spotkań żywo dyskutowali, wyrażając poparcie dla działań podejmowanych przez prelegentów. Należy wyrazić przekonanie, iż dzisiejsze spotkania staną się początkiem szeroko zakrojonego ruchu w obronie naszych rodzin w województwie lubelskim.