Partnerami inicjatyw „SOS dla Polskiej Rodziny” są: